thuy dien 2

Cung Cấp Và Lắp Đặt Hệ Thống Thông Tin SCADA Cho Nhà Máy thủy điện ĐAKSRÔNG 1

July 14, 2015 @ 4:20 am

Ngày 29/6/2015, tại  Gia Lai, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng số 12/HĐKT/ĐAKSRÔNG-VHT với Công ty cổ phần Đaksrông cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc Scada cho nhà máy thủy điện Đaksrông 1.

thuy dien 1

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin SCADA cho nhà máy thủy điện Đắk Sin

June 1, 2015 @ 3:53 am

Ngày 15/05/2015, tại nhà máy thủy điện Đắk Sin, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng số 177/2015/HĐ/SCADA với Tổng Công ty Cơ Khí Xây Dựng – Công ty TNHH Một Thành Viên cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc Scada cho nhà máy thủy …

hoi nghi truyen hinh

Cung cấp thiết bị hội nghị truyền hình và thiết bị truyền dẫn cho Công ty Truyền tải Điện 2

May 25, 2015 @ 4:29 am

Thực hiện xây dựng mới 01 hệ thống hội nghị truyền hình cho Công ty Truyền tải điện 2 quy mô 9 điểm cầu chuẩn ≥ HD, có thể nâng cấp lên 30 điểm cầu chuẩn HD, bao gồm: Cả phần cứng thiết bị, phần mềm bản quyền, phụ kiện và dịch vụ lắp đặt, …

Nhân cơ

Cung cấp hệ thống thông tin Scada cho nhà máy ALUMINA Nhân Cơ

May 25, 2015 @ 3:51 am

Ngày 02/04/2015 tại Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Vương Hưng và Ban QLDA Nhà máy ALUMINA Nhân Cơ – VINACOMIN đã ký hợp đồng số 01/02.04.2015/HĐNT/VNAP-PMU-VHT và 02/02.04.2015/HĐNT/VNAP-PMU-VHT cung cấp  và lắp đặt thiết bị thông tin và Scada cho dự án nhà máy alumin Nhân …

nha may nhiet dien

Cung cấp hệ thống thông tin Scada cho nhà máy nhiệt điện bã mía Ayunpa

November 25, 2014 @ 3:39 am

Ngày 22/10/2014, tại Tp.Pleiku, Gia Lai, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc Scada cho nhà máy nhiệt điện bã mía Ayunpa. Hệ thống thông tin liên lạc và …

Song Bung 5

Cung cấp hệ thống thông tin Scada cho NMTĐ Ayun Thượng 1A

October 21, 2014 @ 8:29 am

Ngày 19/08/2014, tại Tp.Pleiku, Gia Lai, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc Scada cho nhà máy thủy điện Ayun Thượng 1A. Hệ thống thông tin liên lạc và Scada cho nhà máy bao gồm các thiết bị …

TD Huong Dien

Cung cấp hệ thống thông tin Scada cho NMTD H’MUN

October 21, 2014 @ 8:21 am

Ngày 03/07/2014, tại Tp.Pleiku, Gia Lai, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống thông tin liên lạc Scada cho nhà máy thủy điện H’Mun. Hệ thống thông tin liên lạc và Scada cho nhà máy bao gồm các thiết bị SDH, thiết bị PCM, hệ …

thuy dien 4

Supply communication equipment for Dong Nai 2 HPP

April 26, 2014 @ 2:49 am

On 07th Jan, 2013, Vuong Hung Technologies Ltd., have signed the contract supply supplement communication equipments for Dong Nai 2’s HPP invested by Trung Nam Power. The supplement equipments installs at 500kV Di Linh to connect Scada communication system from Power Plant to A2 and A0. Dong Nai 2’s HPP have power 75MW, located at …

thuy dien 3

Cung cấp hệ thống thông tin Scada cho NMTD Tả Trạch

April 26, 2014 @ 2:45 am

Ngày 20/06/2013, tại Đà Nẵng, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống thông tin liên lạc Scada cho nhà máy thủy điện Tả Trạch. Hệ thống thông tin liên lạc và Scada cho nhà máy bao gồm các thiết bị SDH, thiết bị PCM, hệ …

thuy dien 2

Supply Communication system for DakRong 2 HPP

April 26, 2014 @ 2:44 am

On Jan 2013, Vuong Hung just sign contract to Dakrong 2 (Quang Tri Province) to supply Scada Communication system for DakRong 2 HPP. This project plan to complete before Lunar Tet Festival so that the Power Plant start for power in Mar, 2013.

Dự án
ONLINE