Thi công xây lắp Hệ thống Scada tại Nhà máy Điện gió Hướng Linh 2

Ngày  02 tháng  12  năm 2016, tại Đà Nẵng, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng số 0212/2016/THC-VHT với Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu về việc Thi công xây lắp Hệ thống Scada tại Nhà máy Điện gió Hướng Linh 2.

Dự án
ONLINE