H5000 image

Thiết bị ghép kênh PCM-30 H5000/H5001

October 23, 2014 @ 8:10 am
AM3440 Image

Thiết bị ghép kênh PCM-30 Loop AM-3440

October 22, 2014 @ 7:27 am

                Các đặc điểm: Hỗ trợ DS0 DACS (Digital Access Cross-Connect System) với đầy đủ tính năng “cross-connect” Hai bộ điều khiển, hai nguồn (–48V DC) với chia tải Có cơ cấu bảo vệ 1:1, Y-BOX Có cơ cấu bảo vệ 1:1 cho E1, T1, FOM Cấu hình …

Dự án
ONLINE