thuy dien 3

Cung cấp, lắp đặt và các dịch vụ kỹ thuật hệ thống thông tin Scada NMTĐ Sơn Trà 1

March 14, 2018 @ 2:19 am

Ngày  23/01/2018, tại nhà máy thủy điện Sơn Trà 1, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng kinh tê số: 63/HĐKT-30.4QN-VHT với công ty CP 30-4 Quảng Ngãi cho gói thầu: ” Cung cấp, lắp đặt và các dịch vụ kỹ thuật hệ thống thông tin Scada” thuộc Công trình …

Ba Thuoc 2

Cung cấp thiết bị thông tin Scada cho nhà máy thủy điện Nậm Cun 2

March 14, 2018 @ 2:12 am

Ngày 15/01/2018, tại trụ sở của công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng, chúng tôi đã ký hợp đồng  Cung cấp hệ thống thông tin scada cho tổng thầu là BFL Ấn Độ cho dự án nhà máy thủy điện Nậm Cun 2.

110kv-1

Cung Cấp, Lắp Đặt Thiết Bị Gateway, Cài Đặt Phần Mềm SCADA Cho TBA 110kV Nam Cam Ranh

October 18, 2017 @ 3:42 am

Ngày  06/10/2017, tại Nha Trang, Khánh Hòa, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng số 106/2017/HĐ/ĐLKH-P6 với Công ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa về việc Cung cấp, lắp đặt thiết bị Gateway, cài đặt phần mềm để  cho hệ thống SCADA TBA 110kV Nam Cam Ranh thuộc công trình: Lắp MBA …

Tram 110kV Thuong tin

Cung Cấp, Lắp Đặt Thiết Bị Gateway, Cài Đặt Phần Mềm SCADA Cho TBA 110kV Bình Tân

October 18, 2017 @ 3:38 am

Ngày  06/10/2017, tại Nha Trang, Khánh Hòa, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng số 105/2017/HĐ/ĐLKH-P6 với Công ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa về việc Cung cấp, lắp đặt thiết bị Gateway, cài đặt phần mềm để  cho hệ thống SCADA TBA 110kV Bình Tân thuộc công trình: Lắp máy thứ …

110kv

Cung cấp, lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm để bổ sung tín hiệu SCADA cho TBA 110kV E24 Ninh Hòa; E27 Nha Trang; E28 Cam Ranh

August 4, 2017 @ 9:27 am

Ngày  26/07/2017, tại Nha Trang, Khánh Hòa, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng số 70/2017/HĐ/ĐLKH-P6 với Công ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa về việc Cung cấp, lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm để bổ sung tín hiệu cho hệ thống SCADA E24, E27, E28 thuộc công trình: …

thuy dien 4

Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA nhà máy thủy điện Đak Mi 3

March 24, 2017 @ 7:25 am

Ngày  23/03/2017, tại nhà máy thủy điện Đak Mi 3, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng kinh tê số: 2303/HĐKT-BQL/2016 Gói thầu ĐM3-XL33 “Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA”. Dự án thủy điện Đak Mi 3 – Tỉnh Quảng Nam.

Pleikrong3

Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh SCADA ngăn xuất tuyến 174 trạm 110kV Ayunpa – NMTĐ Đăk Srông 3A&3B

February 13, 2017 @ 7:08 am

Ngày  09/01/2017, tại Trụ sở công ty CP thủy điện Hoàng Anh Tô na, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng số 02/2017/HĐKT-SCADA/TNA với công ty CP thủy điện Hoàng Anh Tô na  về việc Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh hệ …

thuy dien 1

Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh SCADA ngăn xuất tuyến 172-NMTĐ Đăk Srông 2

February 13, 2017 @ 6:59 am

Ngày  09/01/2017, tại Gia Lai, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng số 01/2017/HĐKT-SCADA với Công ty TNHH Thủy điện Tây Nguyên  về việc Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA ngăn xuất tuyến 172 – Nhà máy thủy điện …

dien gio

Thi công xây lắp Hệ thống Scada tại Nhà máy Điện gió Hướng Linh 2

February 7, 2017 @ 7:24 am

Ngày  02 tháng  12  năm 2016, tại Đà Nẵng, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng số 0212/2016/THC-VHT với Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu về việc Thi công xây lắp Hệ thống Scada tại Nhà máy Điện gió Hướng Linh 2.

Ba Thuoc 2

Khảo sát, thiết kế, mua sắm vật tư, thi công lắp đặt, TNHC bảo vệ giám sát mạch cắt F74

January 13, 2017 @ 7:28 am

Ngày  31/10/2016, tại Gia Lai, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng số 98/2016/CT/HĐKT với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A về việc Khảo sát, thiết kế, mua sắm vật tư, thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh bảo vệ giám sát mạch cắt …

Dự án
ONLINE