Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh SCADA ngăn xuất tuyến 174 trạm 110kV Ayunpa – NMTĐ Đăk Srông 3A&3B

Ngày  09/01/2017, tại Trụ sở công ty CP thủy điện Hoàng Anh Tô na, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng số 02/2017/HĐKT-SCADA/TNA với công ty CP thủy điện Hoàng Anh Tô na  về việc Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA ngăn xuất tuyến 174 trạm biến áp 110kV Ayunpa –  Nhà máy thủy điện Đăk Srông 3A&3B.

Dự án
ONLINE