Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh SCADA ngăn xuất tuyến 172-NMTĐ Đăk Srông 2

Ngày  09/01/2017, tại Gia Lai, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng số 01/2017/HĐKT-SCADA với Công ty TNHH Thủy điện Tây Nguyên  về việc Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA ngăn xuất tuyến 172 – Nhà máy thủy điện Đăk Srông 2.

Dự án
ONLINE