Cung cấp, lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm để bổ sung tín hiệu SCADA cho TBA 110kV E24 Ninh Hòa; E27 Nha Trang; E28 Cam Ranh

Ngày  26/07/2017, tại Nha Trang, Khánh Hòa, công ty TNHH Phát triển Công nghệ Vương Hưng đã ký hợp đồng số 70/2017/HĐ/ĐLKH-P6 với Công ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa về việc Cung cấp, lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm để bổ sung tín hiệu cho hệ thống SCADA E24, E27, E28 thuộc công trình: Bổ sung tín hiệu SCADA cho TBA 110kV E24 Ninh Hòa; Bổ sung tín hiệu SCADA cho TBA 110kV E27 Nha Trang; Bổ sung tín hiệu SCADA cho TBA 110kV E28 Cam Ranh.

Dự án
ONLINE